Απαλλαγή από τον φόρο ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). 

 

Οι μεταμοσχευμένοι μυελού των οστών με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω (με γνωμάτευση Κ.Ε.Π.Α. σε ισχύ) δικαιούνται απαλλαγή από το φόρο ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Προϋπόθεση να έχουν εισόδημα έως €12.000 προσαυξημένο κατά €1000 για σύζυγο και κάθε προστατευόμενο τέκνο και  η συνολική επιφάνεια της ακίνητης περιουσίας του να μην ξεπερνά τα 150 τ.μ..